Начало/Home

Настаняване/Accommodation

Ресторант/Restaurant

Свободно време/Spare time

Туристическа информация
Tourist information

Галерия/Gallery

История/History

Приятели/Friends

Видеотур/Video tour

Местоположение/Location

Цени/Prices

Контакти/Contacts

 

Еленски манастир Свети пророк Илия
(наричан още Еленската базилика)


Манастирът е на десния бряг на Еленска река, в южните склонове на Златишко-Тетевенска планина от Средна Стара планина, на около 3 км западно от с. Антон и на около 5 км североизточно от Пирдоп. Основан е в края на V в., а е опустошен по време на турското робство.
През 1913 г. са проведени първите археологически разкопки. Понастоящем са запазени внушителни развалини с височина до 8,50 м. Манастирският двор е ограден отвсякъде с каменни стени, дебели 1,60 м, като на ъглите са разположени почти еднакви правоъгълни отбранителни кули, с размери 7,30 х 5,90 м. Черквата - голяма трикорабна базилика, с размери 30,50 х 17,00 м, е триапсидна, с притвор, дяконикон, протезис, а до южната й страна е долепен баптистерий (кръщелна). Според едно предание в Еленския манастир е прекарал последните си дни Св. Патриарх Евтимий.

Elena monastery St. Prophet Ilia
/ also known as Elena basilica/


The monastery is situated at the right side of the Elena river, in the south slope of Zlatishko-Tetevenska mountain, at about 3 km west from Aton village and 5 km north-east from the town of Pirdop. The monastery is established in the end of 5th century and is swept away during the Turkish rule. Today there are remains standing to 8.5 m height. The monastery yard is surrounded by stone walls, thick 1.6 m, at each end there are rectangle defensive towers, dimension 7,30 х 5,90 m. The church is with a nave and two aisles basilica, dimension 30,50 х 17,00 m. A legend tells that St. Patriarch Evtimii spent his last days at this place.Free web hostingWeb hosting -->
www.000webhost.com