Начало/Home

Настаняване/Accommodation

Ресторант/Restaurant

Басейн/Swimming pool

Свободно време/Spare time

Туристическа информация
Tourist information

Галерия/Gallery

История/History

Приятели/Friends

Видеотур/Video tour

Местоположение/Location

Цени/Prices

Контакти/Contacts

 

Къщата е построена през 1908г. с цел търговия. В нея нашите прапрадеди са предлагали подслон за преминаващите през Златишки проход търговци и пътници. Част от къщата е била бакалница, обслужваща жителите на селото.  По-късно тук се помещава селското училище. „Модерния хан” е името, с което е известна къщата още в началото на миналия век. Районът на селото се населява още от дълбока древност. За това свидетелстват останките от някогашна кръстовидна църква от ранното средновековие ІV – V век. Тя се е намирала на мястото на днешната църква в центъра на  селото, но заемала много по-голяма площ. По-време на турското владичество селото се е наричало „Клисе кьой” и е било изцяло турско село. Макар и такова, то не е имало джамия. Легендата разказва за нееднократни опити на турците да построят такава върху останките на църквата , но тя винаги се е срутвала.

The house, you stay now, is built in 1908 with trade goal. Here our grand grand parents had offered shelter for the traders and passengers going trough the Zlatishki passage. Part of the house was used as a grocery for the villagers. Later one the house was used as a local school. “The Modern Inn” is the name this place was known from the beginning of the last century. The territory of the village has been inhabited from remote past. This is proven from the remains of a one-time cross-shaped church from the early Middle Ages ІV – V century. The church was situated at the same place of the one today, but covered much bigger territory. During the Turkish rule, it was known as “Klise kioi” and inhabited totally by Turkish people. The Turkish village had no mosque. The legend says of many tries to be build one on the remains of the church, but they all failed.Free web hostingWeb hosting -->

 

www.000webhost.com