Начало/Home

Настаняване/Accommodation

Ресторант/Restaurant

Свободно време/Spare time

Туристическа информация
Tourist information

Галерия/Gallery

История/History

Приятели/Friends

Видеотур/Video tour

Местоположение/Location

Цени/Prices

Контакти/Contacts

 

Село Църквище се намира в подножието на величествената Стара планина и през него минава Златишки проход, който разделя планината на западна и централна.
Районът на селото се населява още от дълбока древност. За това свидетелстват останките от някогашна кръстовидна църква от ранното средновековие ІV – V век. Тя се е намирала на мястото на днешната църква в центъра на  селото, но заемала много по-голяма площ.
По-време на турското владичество селото се е наричало „Клисе кьой” и е било изцяло турско село. Макар и такова, то не е имало джамия. Легендата разказва за нееднократни опити на турците да построят такава върху останките на църквата , но тя винаги се е срутвала.

The mountain village of Tsarkvishte is situatedin the great mountain Stara planina. The Zlatishki passage goes just trough it and separates the mountain to west and central parts.
The territory of the village has been inhabited from remote past. This is proven from the remains of a one-time cross-shaped church from the early Middle Ages ІV – V century. The church was situated at the same place of the one today, but covered much bigger territory.
During the Turkish rule, it was known as “Klise kioi” and inhabited totally by Turkish people. The Turkish village had no mosque. The legend says of many tries to be build one on the remains of the church, but they all failed.
Free web hostingWeb hosting -->
www.000webhost.com